در سال 1384 آرزوی چندین ساله ی اعضاء هیئت محقّق گردید؛ خیّر بزرگوار آقای حاج حمید فهندژ سعدی یک باب خانه و 10 دستگاه آپارتمان به نام محمّدیه شیراز در مشهد مقدّس برای پذیرایی زائران به ویژه افراد هیئت، اختصاص دادند. 
زائرین امام رئوف حضرت اباالحسن علی بن موسی الرضا علیه السلام می توانند جهت استفاده از زائرسرای هیئت، همه روزه به دفتر هیئت محمّدی واقع در بنای مقدّس محمّدیه مراجعه نمایند.